Nieuws

Nieuw(s/e) (en) ontwikkelingen.

Search

Nieuws en Ontwikkelingen

Is een niet-dure website goed genoeg?

Een goede website hoeft niet per se duur te zijn, maar er wordt vaak onderschat dat er in ieder geval een minimum niveau moet zijn van geld/tijd/moeite die geinvesteerd dient te worden.

Bij de tot standkoming van een website dient ert altijd een optimale mix te worden gemaakt van beschikbare middelen, tijd en geld. Soms wil de klant meer dan het budget toelaat, of wordt er iets gevraagd wat technisch niet haalbaar is. In dat geval kijken wij altijd naar datgene wat kan, en matchen met datgene wat de klant wil. Tenslotte is het de wens van de klant die moet worden uitgevoerd.

GM Internet services geeft haar klanten gevraagd, en een enkele keer ook ongevraagd, advies over het product, en wordt er uitgebreid stilgestaan bij het resultaat.

Want, wat wil de klant? Een nieuwe site? website optimalisatie?

 1 -> inventarisatie 2-> functionele specificatie 3-> implementatie 4->oplevering 5-> afronding

In 5 stappen bent u op weg.

Nieuwsgierig? Hier kunt u contact met ons opnemen.